top of page

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kazandırır

Kurumsal sosyal sorumluluğu destekleyen kuruluşlar artan marka bilinirliği ve çalışan memnuniyeti dahil bir çok faydadan yararlanıyor. 


Bu çabalar, ister büyük ister küçük olsun, organizasyonunuz hakkında çok şey söylüyor. Sürekli olarak KSS faaliyetleri gerçekleştiren şirketler, hedef kitlelerini daha yakından tanıyor ve bu bilgilere göre hareket etme yetenekleri kazanıyorlar.


Tüketicilerin % 55'i sosyal sorumluluk sahibi şirketlerden gelen ürünler için daha fazla ödeme yapmak istiyor. Bunun sizin için anlamı nedir? Bu, kurumsal sosyal sorumluluğun, kendi markanız için olduğu kadar toplum için de iyi olduğu anlamına gelir.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları


1. Artan Çalışan Memnuniyeti


Bir şirketin topluma karşı davranış biçimi çalışanlarına nasıl davrandığı hakkında çok şey söyler. İşlerinde saygı duyulan ve destek alan insanlar, işte genellikle daha üretken ve daha memnun olurlar. Çalışanlarınıza özellikle çalışma saatleri sırasında gönüllü olma fırsatları vererek onların hem kurumunuzla hem de çevreyle bağlantı kurmasını sağlarsınız. Çalışanlarınızın yaptığı çalışmalarla hem motivasyonu artarken bir yandan da başarılan işin haklı gururunu yaşayacaklardır.


Topluluğa aktif olarak dahil olan çalışanlar aynı zamanda marka elçileriniz olarak da hareket ediyorlar . Kurumunuzda çalışanlar bu tarz projelere ne kadar dahil olurlarsa verimlilikleri de o derece artıyor. Araştırmalar KSS projelerine ağırlık veren şirketlerin karlılık oranlarının %21 daha fazla olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak mutlu çalışanların hem çevresine yardım ederken bir yandan da firmanızın reklamını yapmasından daha iyi ne olabilir?2. Toplum Gözünde Artan İmaj


Günümüzün dijital çağında kurumsal sosyal sorumluluğu gösteren şirketler, katılımları sayesinde övgü ve prestij kazanıyorlar. Topluma yararına oluşturduğunuz projeler ile marka değeriniz yalnızca artabilir. Bir düşünün; Tüketiciler topluma yardımcı olan şirketlerden ürün ve hizmet satın aldıklarında kendilerini iyi hissederler.


KSS girişimlerinizi halka duyurma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin ile yaptıklarınızı paylaşın ki insanların sizden ve markanızdan haberi olsun. Kamuoyunun iyi işlerinizden haberdar edilmesi, yalnızca markanızın imajını arttırmaya yarayacaktır.3. Artan Müşteri Sadakati


Şirketinizin kurumsal değerleri insanların kişisel değerleriyle ne kadar kesişirse, müşterilerinizin markanıza sadık olma olasılığı da o derece yüksektir. Özellikle Y nesli kuşağında bu durum çok da ağır basıyor. Bu nesil özellikle sosyal medyayı çok aktif kullandığı için şirketinizin tüm yaptıklarından yada yapmadıklarından haberdar olabiliyor. Y kuşağını yakalamak için etik değerlere sahip, sosyal konularda aktif rol oynayan, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan firmalara dönüşmek gerekiyor.


KSS programlarıyla ekip olarak ne kadar iyi işler yapabildiğinizi, her daim toplumun ihtiyaçlarını gözettiğinizi ve bu ihtiyaçların çözümüne de nasıl destek verdiğinizi topluma gösterecek aynı zamanda kurumunuzun da temel değerlerini yansıtan projelere imza atmış olacaksınız.


4. Artan Yaratıcılık


Çalışanlarınızın olaylara farklı açılardan bakmaya başlamasını ister misiniz? Şirketinizde yeniliği artırmak ister misiniz? KSS girişimleri, çalışanlarınızı yeni şeyler denemeleri ve kendilerini yenilemeleri için teşvik eder.


Bu sosyal katılım sayesinde çalışanlar daha büyük resme katkıda bulunmaya başlayacaklardır. Ürünler veya iç süreçler hakkında yeni fikirler bulabilir veya yeni problem çözme çözümleri geliştirebilirler. Şirketinizin değerlerini ve hedeflerini toplumla paylaştığınız zaman, çalışanlar işlerini yapmak için yeni ve daha iyi yöntemler geliştirmeye teşvik edilmiş hissederler.KSS bir kazan / kazandır.


Kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdü artık isteğe bağlı değildir. Şirketler, KSS'nin iç (çalışan katılımı, verimlilik, ciro oranı) ve dış (artan satış, müşteri sadakati, marka bilinirliği) büyümesini etkilediğini anlamalıdır. Şirketler, KSS projeleri oluşturarak veya projelere destek vererek, temel değerlerini sergileme ve çalışanlarınız ile alıcılarınız arasında güven yaratma fırsatına sahiptir.

17 görüntüleme

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page