top of page

SOGEP Projeleri

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Türkiye'nin bölgesel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir programdır. Program, özellikle yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sosyal sorunların giderilmesi, sosyal içerme, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliğin desteklenmesi gibi konuları ele almaktadır.

Programın uygulandığı iller arasında Bursa, Eskişehir ve Bilecik yer almaktadır. Bu illerde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen proje geliştirme süreci ile yerel dinamikler harekete geçirilerek, yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunlar giderilmekte, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar karşılanmakta, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmaları sağlanmakta ve istihdam edilebilirliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

Programın uygulandığı iller arasında Bursa, Eskişehir ve Bilecik yer almaktadır. Bu illerde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen proje geliştirme süreci ile yerel dinamikler harekete geçirilerek, yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunlar giderilmekte, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar karşılanmakta, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmaları sağlanmakta ve istihdam edilebilirliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

Kurumsal ve özel sektördeki sosyal sorumluluk projeleri hakkında daha fazla bilgi için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kazandırır adlı blog yazımıza göz atabilirsiniz.

Sonuç olarak, SOGEP programı Türkiye'nin bölgesel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş bir programdır. Program ile yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sosyal sorunların giderilmesi, sosyal içerme, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliğin desteklenmesi gibi konular ele alınmaktadır.

Sogep projeleri için süreç aşağıdaki gibidir ;

Ön Başvuru : Proje Öneri Formunun doldurularak sogep@bebka.org.tr e-posta adresine iletilmesi

Ajans Ön Değerlendirmesi : Yapılan ön başvuruların programın amaç ve önceliklerine uygunluğu bakımından Ajans Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve projelerin seçilmesi

Projelerin Geliştirilmesi : Seçilen projelerin geliştirilerek nihai haline getirilmesi (Proje Bilgi Formu, Bütçe, İş Planı ve Diğer Destekleyici Belgelerin Ajansa sunulması)

Son Değerlendirme ve Bakanlık Değerlendirmesi için Projelerin Seçimi : Her il için en fazla 4’er (Bölgemizden en fazla toplam 12) proje bakanlık değerlendirmesi için seçilmesi ve Genel Sekreter tarafından bakanlığa iletilmesi

Bakanlık Onayı ve Sözleşme İmzalama : Desteklenmeye hak kazanan projelerin Bakanlık tarafından tespiti, gerekli ise projeler için revizyon talep edilmesi

Projelerin Revizyonu ve Sözleşme İmzalanması : Bakanlık tarafından talep edilen revizyonlar gerçekleştirildikten sonra başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi ve Ajans ile başvuru sahipleri arasında sözleşmenin imzalanması

WES Team olarak 2019 yılı itibariyle faaliyete geçen şirketimiz içerisinde bilim temalı etkinlik, organizasyonlar ve eğitimlerin yanında proje yazımı, proje fikir üretimi, tasarımı, üretimi ve tedarik konularında da paydaşlarımıza destek oluyoruz.

Projeniz için ilk adımı atmak  ve fikir geliştirmeye yönelik adımları öğrenmek için aşağıdaki blog yazılarımıza gidebilirsiniz: 

Tasarım Odaklı Düşünme

Fikir Geliştirme Faaliyetleri

Daha fazla bilgi için tüm yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Kurumunuzda ihtiyaç duyduğunuz projeleri gerçekleştirebilmek adına sizlere en uygun fon ve hibe desteklerini araştırıyor ve projenizi istenilen yapıda şekillendirerek başvuruya hazır hale getiriyoruz. Proje çalışmaları için oluşturduğumuz uzman kadro ile aklınıza takılan tüm sorulara yanıt veriyor ve çözümler sunuyoruz.

Bizlerle iletişime geçin ve projenizi destek ve hibe fonlarına uygun hale getirelim. Referanslarımız ve daha önceki çalışmalarımızı incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

bottom of page